(DQN) شبکه عمیق-Q

Deep Q-network (DQN)

تعریف

در یادگیری Q ، یک شبکه‌ی عصبی عمیق است که توابع Q را پیش‌بینی می‌کند.

می‌توان گفت نقاد (Critic) مترادفی برای شبکه‌ی عمیق Q است.