کم‌برازش

Underfitting

copy icon share icon print icon

تعریف

زمانی رخ می‌دهد که مدل پیچیدگی داده‌های آموزش را به دست نیاورده است و توانایی پیش‌بینی آن ضعیف است. بسیاری از مسائل می‌توانند باعث کم‌برازش شوند از جمله:

  • آموزش مجموعه‌ی اشتباه از ویژگی‌ها.
  • دوره‌های آموزشی بسیار کم یا با سرعت یادگیری بسیار پایین.
  • آموزش با سرعت زیاد با پارامتر نظم‌دهی.
  • استفاده‌ از لایه‌های پنهان بسیار اندک در یک شبکه‌ی عصبی عمیق.