ناوردایی اندازه‌ای

Size Invariance

تعریف

در یک مساله دسته‌بندی تصاویر، به توانایی یک الگوریتم در دسته‌بندی درست با وجود تغییر در اندازه تصویر گفته می‌شود. به عنوان مثال، الگوریتم باید بتواند یک خودرو را در تصویر تشخیص دهد، بدون توجه به این که اندازه آن دو میلیون پیکسل است یا دویست هزار پیکسل. توجه کنید که حتی بهترین الگوریتم‌های طبقه‌بندی تصاویر هم هنوز محدودیت‌هایی درباره این مساله دارند. به عنوان مثال، یک الگوریتم (یا انسان) بعید است که بتواند به درستی گربه‌ای را که تنها ۲۰ پیکسل است طبقه‌بندی کند.

مطالعه بیشتر: ناوردایی انتقالی - ناوردایی چرخشی