سامانه پیشنهادگر

Recommendation System

copy icon share icon print icon

تعریف

سامانه‌ای که برای هر کاربر مجموعه نسبتا مطلوبی از موارد مطلوب را از میان یک گروه بزرگ انتخاب می‌کند. به عنوان مثال، یک سامانه توصیه‌گر فیلم ممکن است از میان ۱۰۰۰۰۰ فیلم دو مورد را به هر کاربر پیشنهاد دهد. این سامانه ممکن است در پیشنهاداتش عامل‌های زیر را درنظر بگیرد:

  • فیلم‌هایی که شبیه به مواردی هستند که کاربر آن‌ها را تماشا کرده یا به آن‌ها امتیاز داده.
  • ژانر، کارگردان، بازیگران و ...