ادغام

Pooling

copy icon share icon print icon

تعریف

کوچک کردن ماتریس (یا ماتریس‌هایی) که حاصل لایه کانولوشنی (پیچشی) قبلی هستند. ادغام معمولا به معنای پیدا کردن مقدار بیشینه یا محاسبه میانگین در ناحیه در حال ادغام است. به عنوان مثال، فرض کنید که ماتریس ۳*۳ زیر موجود است:

عملیات ادغام یا pooling نیز مانند عملیات کانولوشن، ماتریس را به چندین برش تقسیم می‌کند و با در نظر گرفتن قدم (stride) در هر مرحله عملیات ادغام را انجام می‌دهد. به عنوان مثال، فرض کنید که عملیات ادغام ماتریس را به یک برش‌های ۲*۲ تقسیم می‌کند و با قدم‌های ۱*۱ بر روی آن حرکت می‌کند. همان طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، چهار عملیات ادغام اتفاق می‌افتد. تصور کنید که هر عملیات ادغام مقدار بیشینه را از بین چهار مقدار در پنجره انتخاب می‌کند. در این صورت داریم:

لایه‌های ادغام به تحقق ناوردایی انتقالی (translational invariance) در ماتریس ورودی کمک می‌کنند.

ادغام در حوزه بینایی ماشین معمولا به نام «ادغام مکانی» شناخته می‌شود،‌ اما در کاربردهای آن در حوزه سری‌های زمانی معمولا به آن «ادغام زمانی» گفته می‌شود. هم‌چنین، گاهی به آن «نمونه‌کاهی» (subsampling یا downsampling) گفته می‌شود.