پاندا

Pandas

تعریف

یک رابط برنامه‌نویسی تحلیل داده ستون‌گرا. بسیاری از فریم‌ورک‌های یادگیری ماشین، از جمله TensorFlow، از ساختار داده‌ی pandas به عنوان ورودی پشتیبانی می‌کنند.

اطلاعات بیشتر: اسناد مربوط به pandas