لایه خروجی

Output Layer

تعریف

آخرین لایه در یک شبکه عصبی. این لایه حاوی جواب‌های مساله است.