داده عددی

Numerical Data

copy icon share icon print icon

تعریف

ویژگی‌هایی که به شکل اعداد حقیقی یا صحیح نمایش داده می‌شوند. به عنوان مثال، در یک مدل مشاور املاک، اندازه خانه (با واحد متر مربع) به شکل یک داده عددی نمایش داده می‌شود. نمایش دادن ویژگی‌ها تحت عنوان داده‌های عددی بیان می‌کند که مقادیر آن ویژگی‌ها با هم رابطه ریاضی دارند و احتمالا می‌توان آن‌ها را برچسب‌گذاری کرد. به عنوان مثال، نشان دادن اندازه خانه به شکل داده‌های عددی بیان می‌کند که یک خانه ۲۰۰ متر مربعی دو برابر بزرگ‌تر از یک خانه با مساحت ۱۰۰ متر مربع است. علاوه بر این، بیان می‌کند که احتمالا بین اندازه خانه و قیمت آن نیز یک رابطه ریاضی برقرار است.

تمامی داده‌های صحیح نباید به شکل داده‌های عددی نمایش داده شوند. به عنوان مثال، کد پستی یک عدد صحیح است؛ با این حال آن‌ها را نباید به شکل داده‌ی عددی در مدل‌ها نمایش داد. زیرا کد پستی ۲۰۰۰۰ دو برابر (یا نصف) کد پستی ۱۰۰۰۰ اهمیت ندارد. هم‌چنین، با وجود این که کد پستی‌های متفاوت می‌توانند بر روی قیمت قیمت خانه تاثیر بگذارند، اما نمی‌توان فرض کرد که خانه‌هایی با کد پستی ۲۰۰۰۰ دو برابر ارزشمندتر از خانه‌هایی با کد پستی ۱۰۰۰۰ هستند. به جای این کار، کدهای پستی به شکل داده‌های داده‌های رسته‌ای (categorical) نمایش داده می‌شوند.

داده‌های عددی گاهی داده‌های پیوسته نیز نامیده می‌شوند.