شبکه عصبی

Neural Network

تعریف

مدلی که از ساختار مغز الهام گرفته شده است و شامل چندین لایه (حداقل یک لایه مخفی) است. در هر لایه چندین واحد یا نورون ساده وجود دارد که یک تابع غیرخطی بر روی نتایج آن‌ها اعمال می‌شود.