ظرفیت مدل

Model Capacity

copy icon share icon print icon

تعریف

پیچیدگی مساله هایی که مدل میتونه حل کنه. هرچقدر مساله پیچیده‌تر باشه،مدل برای اینکه بتونه حل کنه باید ظرفیت بیشتری داشته باشه. که ظرفیت مدل وقتی زیاد میشه که تعداد پارامتر های مدل بیشتر بشه.