مدل

Model

تعریف

نمایشی از آنچه یک سامانه یادگیری ماشین از داده‌های آموزش یاد گرفته است. در Tensorflow مدل می‌تواند بیش از یک معنی داشته باشد که عبارتند از:

  • یک گراف Tensorflow که ساختار محاسبه پیش‌بینی‌ها را نمایش می‌دهد.
  • وزن‌ها و مقدار اریبی‌ها (bias) در یک گراف Tensorflow که در روند آموزش تعیین شده‌اند.