کراس

Keras

تعریف

کراس یک API پایتونی محبوب یادگیری ماشین است که با چندین چارچوب یادگیری عمیق، از جمله تنسورفلو اجرا می‌شود.(به عنوان tf.keras در دسترس است)

مطالعه بیشتر: keras.io