توافق بین ارزیابان

Inter-rater Agreement

copy icon share icon print icon

تعریف

سنجش میزان توافق بین ارزیابان در هنگام انجام یک کار.(یک نمره که درجه ی همگونی و توافق را در ارزیابی های داده شده توسط چندین کارشناس معین می کند.).اگر ارزیابان (هنگام انجام یک کار) یا یکدیگر مخالف کنند, دستورالعمل های ان کار ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد.این توافق گاهی توافق بین حاشیه نویسان و یا پایایی بین ارزیابان هم نامیده می شود.

می توانید این مقاله در مورد کاپای کوهن را در ویکی پدیا مطالعه کنید که یکی از پرطرفدارترین معیار های اندازه گیری توافق بین ارزیابان می باشد.