استنباط

Inference

copy icon share icon print icon

تعریف

در یادگیری ماشین, معمولا به فرایند پیش بینی کردن از طریق اجرا کردن نمونه های بدون برچسب روی مدل اموزش دیده گفته می شود.در امار, به فرایند برازاندن مولفه های یک توزیع براساس برخی از داده های مشاهده شده گفته می شود.

برای اطلاعات بیشتر این مقاله را در ویکی پدیا مطالعه کنید.