مجموعه ویژگی

Feature Set

copy icon share icon print icon

تعریف

گروهی از ویژگی‌ها که مدل یادگیری ماشین شما بر روی آن‌ها آموزش می‌بیند. به عنوان مثال، کد پستی، اندازه و وضعیت ملک یک مجموعه ویژگی ساده را تشکیل می‌دهند که مدل پیش‌بینی قیمت خانه می‌تواند بر روی آن‌ها آموزش ببیند.