مهندسی ویژگی

Feature Engineering

copy icon share icon print icon

تعریف

روند تعیین این که کدام ویژگی‌ها ممکن است در آموزش مدل مورد استفاده قرار بگیرند، و سپس تبدیل داده‌های خام موجود در منابع مختلف به آن نوع از ویژگی‌ها. در Tensorflow، مهندسی ویژگی معمولا به معنای تبدیل فایل‌های گزارش (log files) به tf.Example است. مهندسی ویژگی گاهی استخراج ویژگی (feature extraction) نیز نامیده می‌شود.

اطلاعات بیشتر: tf.Transform