تنظیم حذف تصادفی

Dropout Regularization

copy icon share icon print icon

تعریف

نوعی تنظیم کارآمد در آموزش شبکه‌های عصبی است که با حذف یک انتخاب تصادفی از تعداد ثابت واحدهای یک لایه شبکه کار می کند. هرچه واحدها بیشتر از بین بروند، نظم و انعطاف پذیری قوی‌تر می‌شود.که شبیه به آموزش شبکه برای تقلید از یک مجموعه نمایی بزرگ از شبکه‌های کوچک‌تر است. برای جزئیات کامل به "Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting" مراجعه کنید.