عمق

Depth

تعریف

تعداد لایه‌ها(از جمله هر لایه‌ی تعبیه شده) در یک شبکه عصبی که وزن‌ها را یاد می‌گیرند. به عنوان مثال، یک شبکه عصبی با ۵ لایه پنهان و ۱ لایه خروجی دارای عمق ۶ است.