پالایه کانولوشنی (پیچشی)

Convolutional Filter

copy icon share icon print icon

تعریف

یکی از دو عامل درگیر در عملگر پیچشی (convolutional operation). (عامل دیگر برشی از ماتریس ورودی است.) یک پالایه پیچشی ماتریسی با رتبه‌ای (rank) مشابه ماتریس ورودی است که ابعادی (shape) کوچک‌تر از آن دارد. به عنوان مثال، اگر ماتریس ورودی ۲۸ * ۲۸ باشد، پالایه می‌تواند هر ماتریسی با ابعادی کوچک‌تر از ۲۸ * ۲۸ باشد.

در پردازش تصویر، سلول‌های یک پالایه پیچشی معمولا با یک الگوی ثابت از ۰ و ۱ پر می‌شوند. در یادگیری ماشین، هر سلول پالایه پیچشی معمولا با عددی تصادفی مقداردهی می‌شود و سپس فرآیند آموزش آغاز می‌شود تا مقدار ایده‌آل مشخص شود.