پالایش گروهی

Collaborative Filtering

تعریف

پیش‌بینی کردن علاقه‌مندی‌های یک کاربر بر اساس علاقه‌مندی‌های کاربران دیگر. پالایش گروهی معمولا در سامانه‌های پیشنهادگر (recommendation systems) استفاده می‌شود.