نقطه وارسی

Checkpoint

copy icon share icon print icon

تعریف

داده‌هایی که وضعیت متغیرهای یک مدل را در یک زمان مشخص ذخیره می‌کنند. با استفاده از این داده‌ها،‌ امکان خروجی گرفتن از وزن‌های مدل را در حالی که در نشست‌های (session) مختلف در حال آموزش است فراهم می‌شود. آن‌ها هم‌چنین این اجازه را می‌دهند که فرآیند آموزش پس از مواجه شدن با خطا (مثلا گرفتن سخت‌افزار مورد نیاز آموزش توسط دیگر برنامه‌ها) ادامه پیدا کند. توجه کنید که گراف به خودی خود در نقطه وارسی (checkpoint) ذخیره نمی‌شود.