داده رسته‌ای

Categorical Data

copy icon share icon print icon

تعریف

ویژگی‌هایی که تنها می‌توانند مجموعه‌ی گسسته‌ای از مقادیر ممکن را داشته باشند. برای مثال یک داده‌ی رسته‌ای به نام نوع خانه را در نظر بگیرید، که می‌تواند سه مقدار ممکن ویلایی، آپارتمانی و برج را داشته باشد. با معرفی نوع خانه به عنوان یک داده کیفی مدل می‌تواند تاثیر جداگانه هریک از این سه را بر روی قیمت خانه یاد بگیرد.
گاهی اوقات مقادیر در مجموعه گسسته منحصربفرد هستند و تنها یک مقدار می‌توانند داشته باشند. برای مثال سازنده ماشین احتمالا تنها می‌تواند یک مقدار داشته باشد (مثلا تویوتا).
در سایر اوقات می‌توان بیش از یک مقدار نیز نسبت داد. یک ماشین می‌تواند چند رنگ باشد بنابراین داده رسته‌ای رنگ ماشین یک مثال از است که می‌تواند چندین مقدار داشته باشد. (برای مثال قرمز و سفید.)

داده های کیفی گاهی داده های گسسته نیز خوانده می‌شوند.

متضاد: داده کمی