نرمال سازی دسته

Batch Normalization

copy icon share icon print icon

تعریف

نرمال سازی ورودی یا خروجی تابع فعال ساز در یک لایه‌ی مخفی. نرمال سازی دسته میتواند مزایای زیر را داشته باشد:

- شبکه‌های عصبی را به وسیله ی محافظت در برابر وزن داده‌های پرت پایدار تر میکند.

- نرخ یادگیری را بالاتر میبرد.

- بیش برازاندن (overfitting) را کاهش میدهد.

*