هوش‌ عمومی مصنوعی

Artificial General Intelligence

copy icon share icon print icon

تعریف

مکانیسم غیر انسانی که طیف گسترده‌ای از حل مسئله‌، خلاقیت و سازگاری (تطبیق) را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، برنامه‌ای که می‌تواند متن را ترجمه کند، سمفونی‌ها را سروده و در بازی هایی که هنوز اختراع نشده اند برتری پیدا کند، نشان دهنده هوش‌ عمومی مصنوعی است.